Witajcie!

Zapraszamy do
e-klubseniora.pl!

W tym miejscu powstaje cyfrowy klub seniora.

Edukacja cyfrowa, nabywanie kompetencji cyfrowych, to dla nas wszystkich otwarcie na świat, w którym możemy korzystać z nowych, dotychczas niedostępnych możliwości. To źródło wiedzy oraz informacji, miejsce szybkiej nieograniczonej odległością komunikacji – także z instytucjami publicznymi, miejsce rozrywki i zakupów a przede wszystkim powstawania, pielęgnowania i kultywowania relacji oraz więzi. To także sposób na zapobieganie wykluczeniu z cyfrowej rzeczywistości.
Pomóż nam zatem zbudować e-klubseniora, który spełniał będzie Twoje oczekiwania, stań się wraz z nami jego twórcą.

By lepiej poznać Twoje potrzeby zamieszczamy poniżej ankietę.

Ankieta
e-klubseniora.pl

Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety, która jest częścią szerszego badania dotyczącego seniorów. Ankieta jest anonimowa, zatem nie należy jej podpisywać. Proszę o odpowiedź na każde pytanie.

Serdecznie dziękuję za szczerość wypowiedzi i poświęcony czas !

  1. Jak często korzystasz z komputera lub innego urządzenia pozwalającego na Twoją obecność w Internecie? – prosimy o zaznaczenie jednej odpowiedzi.

  razy

  Jeżeli zaznaczyłeś odpowiedź (d) podaj proszę powód, dlaczego nie korzystasz z obecności w Internecie.

  2a. Jeżeli nie korzystasz z komputera aby korzystać z Internetu, proszę podaj jakie inne urządzenie wykorzystujesz do tego celu? (Wymień proszę urządzenia w kolejności intensywności ich wykorzystania przez Ciebie – (1. używam najczęściej, 2. używam często, 3. używam najrzadziej).

  2b. O jakiej porze dnia najczęściej jesteś uczestnikiem Internetu? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. W kratce zaznacz proszę odpowiedź nadając Twojej odpowiedzi odpowiednią hierarchię. 1 – najczęściej, 2,3…4,5 – najrzadziej).

  3. Czy uważasz, że dzięki możliwości korzystania z usług proponowanych w Internecie poprawi się Twoja jakość życia?

  4. Co jest najczęstszym powodem korzystania przez Ciebie z Internetu?

  5. Czy posługujesz się telefonem komórkowym lub smartfonem?

  6. Co chciałbyś załatwić korzystając z Internetu?

  Jakich informacji?

  Jakich zagrożeniach?

  Inne

  Dodatkowe uwagi

  Zadzwoń by uzyskać informacje

  Chcesz wiedzieć więcej?

  Działamy w ramach Fundacji E-WIĘZI 

  Czekamy na Twój kontakt!